Monday, February 8, 2010

Lawatan Sambil Belajar ke Melaka

Panitia Sejarah dan Persatuan Sejarah SMK Seafield akan menganjurkan suatu lawatan sambil belajar ke Melaka. Butiran tentang lawatan tersebut adalah seperti yang berikut:

Tarikh: 3 April 2010
Hari : Sabtu
Masa : 7.30am - 10.30pm
Tempat berkumpul : SMK Seafield

Para pelajar yang ingin menyertai lawatan ini, sila hubungi jawatankuasa Persatuan Sejarah:
Ketua Rombongan : William Ngeow (5K)