Wednesday, February 24, 2010

ISTILAH SEJARAH BAB 1 - TINGKATAN SATU

Berikut merupakan istilah sejarah yang telah dibuat oleh Cikgu Tan Kwee Cheng dan cikgu Dziatul untuk para pelajar. Harap dapat membantu anda semasa baca buku teks sejarah.

Bab 1 Sejarah dan kita

m/s
Perkataan
Maksud (BM)
Maksud (BC)
4
Penyelidikan
Perbuatan menyelidik
研究,调查
4
Rekonstruksi
Pembinaan semula
重整
5
Fakta sejarah
Bukti, realiti, kenyataan
事实,实情
6
Kurun/abad
Jangka waktu seratus tahun
世纪 (一百年)
6
Zaman
Suatu jangka masa tertentu
年代
6
Masihi
Tahun atau kurun yang dihubung sesudah kelahiran Nabi Isa
基督的
6
Hijrah
Tahun Islam yang bermula dari tarikh Nabi Muhammad berpindah dari Makkah ke Madinah
穆罕默德从麦加到麦地那的迁移
6
Kronologi
Berurutan masa kejadian
根据年代
6
Dekad
Jangka masa sepuluh tahun
十年
9
Fosil
Tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada masa lampau
化石
9
Artifak
Barang- barang buatan manusia yang merupakan peninggalan sesuatu zaman
仿古复制品

9
Manuskrip
Naskah tulisan tangan atau bahan yang disediakan oleh penulis untuk dicetak dan diterbitkan
手稿,手抄本
9
Jurnal
Terbitan atau majalah dalam tempoh yang ditetapkan
定期刊物
9
Ensiklopedia
Buku yang memberi maklumat mengikut abjad atau menurut bidang ilmu
百科全书
9
Diolah
Memproses menjadi benda lain yang lebih sempurna
炼制
9
Ditafsir
Penjelasan
解释,说明
10
Dongeng
Cerita khayalan
传说
10
Mitos
Cerita zaman dahulu yang dianggap benar; terutamanya yang mengandungi unsur-unsur kepercayan tentang kewujudan sesuatu
神话
10
Lagenda
Cerita dongeng yang bersangkutan dengan hujah-hujah yang bersejarah
历史传统
11
Dilakar
Gambar dilukis secara kasar
图样
11
Dipahat
Diukir
12
Arkeologi
Ilmu purbakala
考古学
12
Radiokarbon
Penggunaan unsur (tenaga) radioaktif dalam pemeriksaan
放射学
17
Kedaulatan negara
Kekuasaan negara
国家主权

Teruskan usaha anda
kpsejarah@tss