Thursday, February 25, 2010

Contoh Elemen 2 - Kaedah Kajian

Berikut merupakan contoh Kaedah Kajian untuk elemen 2
Selamat mencuba....
KP Sejarah


KAEDAH KAJIAN

Kaedah kajian pertama : Analisis dokumen
Saya telah menjalankan analisis dokumen dengan menggunakan buku yang bertajuk “ .......................”. Dalam buku ini saya telah memperolehi pelbagai maklumat yang berguna.
Saya telah menganalisis maklumat yang didapati dalam buku tersebut dengan baik. Saya mengeluarkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan projek sejarah saya. Isi-isi yang telah saya kumpul dipersembahkan dalam hasil projek saya.

Kaedah Kajian Kedua : Lawatan ke tempat kajian
*Untuk kaedah ini, pelajar perlu membuat satu laporan tentang Lawatan ke tempat kajian. Sila rujuk kepada guru sejarah masing-masing...........

Contoh :
Kaedah ini telah dijalankan oleh saya semasa kunjungan saya ke rumah saudara mara ketika perayaan.............................. Saya telah memperoleh banyak maklumat mengenai tajuk kajian ini. Antaranya adalah seperti berikut :
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Kaedah Kajian ketiga : Penyelidikan Laman Web
Saya telah membuat penyelidikan dengan melayari Internet dan mencari laman-laman web yang berkaitan dengan kajian saya secara terperinci. Laman-laman web seperti Wikipedia dan ......................... amat membantu saya dalam kajian saya. Melalui kemudahan Internet, saya dapat mencari maklumat yang diperlukan dalam masa yang singkat. Contoh laman wab yang saya layari adalah seperti berikut :

  • .......................
  • ................................


Kaedah kajian Kaempat : Penyelidikan Perpustakaan
Saya telah melawat ke Perpustakaan Negara di 232, Jalan Tun Razak, 50572, Kuala Lumpur untuk mengumpulkan maklumat serta fakta yang berkenaan dengan ........................................... Saya telah melakukan penyelidikan saya pada hari ....................................... Saya telah menggunakan katalog on-line Perpustakaan Negara untuk mencari buku-buku yang berkaitan dengan ................................ Di situ, saya telah memperoleh maklumat daripada pelbagai jenis buku ilmiah seperti "........................................". Saya turut mendapat maklumat daripada majalah-majalah dan suratkhabar. Setelah saya berjaya mencari maklumat, saya membuat salinan fotostat tentang maklumat yang telah kami perolehi.

Selain itu, saya juga meminjam beberapa buah buku rujukan daripada perpustakaan sekolah yang memberi penerangan tenatng warisan budaya di negara kita. Penyelidikan sumber tersebut telah membantu saya dalam mengumpul maklumat-maklumat yang diperlukan dalam kajian kerja kursus sejarah.

Kaedah Kajian Kelima : Temu Bual
Semasa saya melawat ......................................................................., saya telah bertemu bual dengan ................................ mengenai perayaan ...................................... Saya telah mendapat maklumat serta fakta yang berkaitan dengan perayaan ......................................... Encik...................... telah menerangkan serba sedikit tentang perayaan..............................................

Temu Bual dengan Encik...........................
****Cikgu hanya tunjuk permulaan cara menulis temu bual dalam kursus sejarah, perkembangannya sila rujuk kepada guru sejarah kelas masing-masing.****

Pelajar : Selamat pagi Encik................... bolehkah saya menemu bual encik untuk Kerja Kursus Sejarah Saya ?
Ditemuduga : Tentulah boleh, kamu disilakan untuk mengemukakan apa-apa tentang perayaan.................................... ?

Pelajar : ...................................................................................

Ditemuduga : ................................................


Sumeeta & Trisha Chin Jing Man

Wong Wei Ying
3 Jujur 
2009