Thursday, February 25, 2010

Contoh Elemen 2 - Objektif Kajian

Berikut merupakan contoh  menulis Objektif Kajian untuk Elemen 2 Projek Sejarah. Sila rujuk kepada Guru Sejarah masing-masing untuk keterangan selanjutnya...
Selamat mencuba ......
KP Sejarah


ELEMEN 2 - OBJEKTIF KAJIAN 
                  
Objektif Pertama :
Objektif kerja kursus sejarah ini adalah untuk mencari dan mengumpul fakta berkenaan ...................................................... di negara kita daripada sumber yang sahih.
Objektif Kedua :
Selain itu, kajian ini dapat mengajar cara mengelas, menganalisis, mentafsir, mensintesis dan merumus fakta berkenaan ........................................ di negara kita secara rasional.
Objektif Ketiga :
Berpeluang merekod fakta dan mengnalisis fakta perolehan berkenaan ................................................... di negara kita mengikut format kajian yang betul.
Objektif Keempat :
Kajian ini menyemai perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara melalui .......................... di negara kita. Justeru itu, lahirlah perasaan bangga akan kegemilangan tamadun bangsa dan negara kita.
Objektif Kelima :
Akhirnya, kajian ini juga bertujuan melahirkan semangat patriotisme terhadap negara dan bangsa. Melalui kajian, saya akan menghargai jasa dan usaha kerajaan ke arah merealisasi Masyarakat 1Malaysia.