Monday, January 18, 2010

Jawapan Bab 1 Modul Cemerlangan Sejarah Tingkatan 5

Jawapan Bab 1 Modul Cemerlangan Sejarah Tingkatan 5 adalah seperti yang berikut:

1. A
2. D
3. D
4. D
5. B
6. C
7. A
8. C
9. D
10. B
11. D
12. C
13. C
14. A
15. D
16. B
17. C
18. D
19. A
20. A

Semoga berjaya! 

-Blog Editor =)-

No comments:

Post a Comment