Saturday, March 27, 2010

ISTILAH SEJARAH TINGKATAN 3-BAB 2

Istilah ini mengandungi 3 bahasa, harap dapat membantu pelajar semasa membaca buku teks sejarah.

BAB 2  : MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
ISTILAH
BAHASA MELAYU
BAHASA CINA
BAHASA INGGERIS
Tidak berperikmanusiaan
mempunyai sifat-sifat wajar yang sepatutnya ada pada manusia
没有人道
Not appropriate human
Bersubahat
Bekerjasama dengan musuh
共谋,勾结
Abetting
Ketegangan
Tidak mesra, bertentangan
紧张,危急
Tension
Pertumpahan darah
Pembunuhan
流血事件
Bloodshed
Imigran
Orang yang masuk ke negeri asing untuk menetap
移民
Immigrants
Jus soli
Kerakyatan yang diberi berdasarkan tempat kelahiran seseorang
取得公民权的权利
Jus soli
Penjajahan secara mutlak
Penguasaan sepenuhnya sesebuah kuasa terhadap sesebuah negara
完全地统治一个国家
Invasion of the absolute
Zakat
Rukun Islam yang mewajibkan seeorang Islam mengeluarkan sebahagian harta kepada orang yang lebih memerlukannya
布施
Charity
Status quo
Sesuatu kedudukan yang sedia ada tanpa dibuat sebarang perubahan
社会现况
Status quo
Kerakyatan Terbuka
Kerakyatan yang boleh dipohon oleh sesiapa sahaja
开放式的公民权
Nationality Open
Konsep
Pendapat yang terbentuk dalam fikiran mengenai sesuatu tanggapan, gagasan
概念
Concept
Radikal
Memperjuangkan perubahan-perubahan dasar pada bidang atau dasar politik
激进主义
Radical
Berganding bahu
Bekerjasama
合作
Together
Menggesa
Menyuruh membuat cepat-cepat
催促
Urged
Kolektif
Bersama-sama atau beramai-ramai sebagai suatu kumpulan
集体的
Collective
Demonstrasi
Tunjuk perasaan dengan berkumpul secara beramai-ramai, berarak
示威运动
Demonstration
Kongres
Mesyuarat besar wakil-wakil pertubuhan
讨论大会,代表大会
Congress
Berkabung
Suatu tindakan simbolik seperti memakai lilitan kain putih pada lengan baju atau songkok
戴孝
Mourning
Siasah
Hal yang berkaitan dengan politik dan pentadbiran
政治
Politics
Ikhtisas
Hal yang berkaitan dengan ekonomi
职业
ARU
Wadah
Alat, asas, medan , saluran
工具,基础,基地,管道
Platform
Bertauliah
Mempunyai tauliah
拥有委任状
Accredited
Intelektual
Orang terpelajar, cerdik pandai
知识份子
Intellectual
Memorandum
Dokumen yang mengandungi cadangan bagi sesuatu perkara
便函,备忘录
Memorandum
Dekolonisasi
Suatu proses membebaskan negeri yang dijajah
殖民地自治化
Decolonization
Raja Berperlembagaan
Raja yang bertakhta mengikut peruntukan perlembagaan negeri atau negara
遵守宪法的统治者
Constitutional Monarchy
Rakyat Raja
Orang Melayu dan Orang Asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan
拥有苏丹的原住民
People's King
Rakyat British
 Mereka yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain
英国的人民
Commons
Selamat Maju Jaya
kpsejarah@tss

No comments:

Post a Comment