Tuesday, April 27, 2010

KAEDAH SOAL JAWAB DALAM P&P SEJARAH

Teknik penyoalan merupakan sautu teknik yang biasa dan kadang-kadang menjadi dominan dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian menunjukkan terdapat perhubungan positif yang signifikan antara penyoalan guru dengan pencapaian pelajar. Tujuan penyoalan semasa P&P ialah :
  • Menjadikan murid aktif
  • Membangkitkan minat dan tumpuan murid
  • Memperkembangkan isi pelajaran
  • Meningkatakan perkembangan daya pemikiran murid
  • Menilai kefahaman murid berkenaan isi pelajaran serta kemajuan murid

Penerangan oleh guru & pelajar menjawab


GAMBAR-GAMBAR MENUNJUKKAN AKSI PELAJAR SEMASA PENCERAPAN OLEH KP SEJARAH DI KELAS 3E. GURU SEJARAH MENGGUNAKAN KAEDAH SOAL JAWAB UNTUK MENCUNGKIL PENGETAHUAN PELAJAR. SELAIN ITU, GURU TELAH MELUKIS PETA MINDA DI PAPAN HITAM UNTUK MENGGALAKKAN PELAJAR MENJAWAB SOALAN YANG DIKEMUKAKANNYA. BAHAN BANTU MENGAJAR YANG DIGUNAKAN OLEH GURU IALAH MODUL SEJARAH. TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PELAJAR 3E YANG TELAH MENUNJUKKAN MINAT DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH DAN MEMBERI KERJASAMA SEPENUHNYA KEPADA GURU.

Pelajar menjawab soalan dalam modul sejarah

SELAMAT MAJU JAYA
P&P MENJANA 1MALAYSIA

tss@seafield

No comments:

Post a Comment