Saturday, April 10, 2010

Esei Bab 4 Tingkatan 4


Para pelajar boleh rujuk kepada rangka jawapan berikut untuk soalan esei anda :

Soalan 2 :
a) Jelaskan cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap penyebaran Islam
( 6 markah )
F1 Cemuhan, tohmahan dan tuduhan terhadap baginda
F2 Mengganggu ketika beribadah iaitu meletakkan benda kotor di tengkuk baginda
F3 Ancaman membunuh
F4 Menawarkan pangkat, harta dan wanita cantik kepada baginda
F5 memulaukan keluarga seperti
F6 Melarang aktiviti jual beli dengan keluarga baginda
F7 Tidak memberi pertolongan
F8 Tidak berkahwin dengan anggota keluarga baginda
F9 Pemulauan selama tiga tahun
F10 Penyair Arab Quraisy mengejek melalui puisi mereka.

b)      Mengapakah orang Arab Quraisy menentang penyebaran Islam yang di bawa oleh Rasulullah ?
( 8 markah )
F1 Perbezaan amalan tradisi orang Arab Quraisy dengan ajaran Islam
F2 Ajaran Islam percaya keesaan Allah manakala orang Quraisy menyembah berhala
F3 Islam menyarankan persamaan taraf sesame manusia
F4 Arab Jahiliah mementingkan perbezaan darjat
F5 Islam mengamalkan konsep amalan persaudaraan yang bertentangan dengan semangat assabiah
F6 Dilarang melakukan amalan keji seperti mencuri, menindas, berzina dan minum arak
F7 Dari segi politik puak Quraisy beranggapan salah terhadap tugas Nabi
F8 Menerima Islam menunjukkan tunduk kepada kepimpinan Nabi
F9 Islam menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka
F10 Menggugat ekonomi perusahaan patung berhala.

c)       Bagaimanakah orang Islam menghadapi penentangan orang Arab Quraisy ?
( 6 markah )

F1 Baginda bersikap tabah dan sabar
F2 Semasa pemulauan, kehidupan umat Islam sangat terhimpit
F3 Abu Talib, bapa saudara nabi melindungi baginda
F4 Khadijah menyerahkan semua hartanya
F5 Penentangan orang Quraisy Makkah meningkat setelah kematian Abu Talib dan Khadijah
F6 Meminta umat Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan
F7 Baginda tidak turut serta kerana menjaga keselamatan orang Islam yang tidak berhijrah
F8 Baginda bersama-sama Zaid bin Harithah menyebarkan Islam ke Taif namun gagal.
F9 Melakukan hijrah ke Madinah setelah Allah menurunkan wahyu
F10 sikap sabar, cekal dan tidak berputus asa menyebabkan dakwah baginda semakin kukuh.

Saoalan KBKK :
Bagaimanakah kita boleh mengelakkan diri daripada berlakunya peperangan dan perbalahan seperti berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah ?
 • Berakhlak mulia
 • bertolak ansur
 • kepimpinan melalui teladan
 • menghormati hak asasi
 • mengelakkan isu-isu sensitif
 • bekerjasama
 • amalan bersaudaraan
 • bersikap jujur
 • hormat agama lain
 • mana-mana yang munasabah


JAWAP UNTUK JAYA

kpsejarah@tss


1 comment:

 1. Thank you for giving the best questions and answer!!!!

  ReplyDelete