Tuesday, April 27, 2010

TINGKATAN 4 - ESEI BAB 5

KEPADA PARA PELAJAR YANG DISAYANGI :
GEMBIRA DAN CERIA SEMASA BELAJAR SEJARAH

BERIKUT MERUPAKAN CONTOH SOALAN ESEI UNTUK BAB 5, PARA PELAJAR BOLEH MEMBUAT SOALAN BERIKUT DALAM BAHAGIAN AKTIVITI TAMBAHAN MODEL INTERVENSI (HIJAU) BERDASARKAN RANGKA JAWAPAN BERIKUT :

SOALAN :

Pernyataan di bawah berkaitan dengan Piagam Madinah (ms 124-149)
Piagam Madinah merupakan perlembagaan lengkap yang meramgkumi aspek politik, perundangan, agama, social, pertahnan, ekonomi dan kedudukan Yahudi
a) Jelaskan latar belakang penggubalan Piagam Madinah ( 6 markah )
F1
Dikenali juga sebagai Sahifah Madinah
F2
Merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia
F3
Dirangka oleh Nabi Muhammad pada tahun 622m
F4
Berpandukan wahyu Allah
F5
Menjadikan asas pemerintahan kerajaan Madinah yang terdiri daripada pelbagai masyarakat
F6
Mencatatkan tentang peraturan, tanggungjawab ketua negara dan rakyatnya
F7
Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan tanggungjawab mereka
F8
Mengandungi 47 fasal
F9
23 fasal membincangkan hubungan kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka
F10
24 fasal mengandungi tanggungjawab orang bukan Islam termasuk orang Yahudi terhadap negara

b) Terangkan kepentingan Piagam Madinah kepada perkembangan Islam
( 10 markah)
F1
Model kerajaan Islam yang tunggal
H1a
Dijadikan panduan pemerintahan berasaskan Islam
H1b
Dilengkapi perlembagaan yang diterima pakai oleh semua golongan masyarakat
H1c
Unsure-unsur Islam boleh dipraktikkan dalam berbilang bangsa dan agama
H1d
Mengatur pemerintahan yang lengkap iaitu berkaitan dengan dunia dan akhirat


F2
Ekonomi
H2a
Amalan riba, penipuan, rasuah dan penindasan tidak dibenarkan
H2b
Sifat bertimbang rasa dan amalan bersedekah digalakkan
H2c
Mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan
H2d
Ekonomi kerajaan Islam di Madinah meningkat


F3
Masyarakat bersatu padu
H3a
Masyarakat hidup aman
H3b
Nilai hidup berasaskan semangat ukhuwah islamiah
H3c
Taraf dan kedudukan rakyat adalah sama
H3d
Konsep keadilan social telah diperaktikkan di Madinah
H3e
Menekankan persamaan hak dan persaudaraan Islam
H3f
Tiada perbezaan taraf dalam kalangan masyarakat


F4
Perundangan
H4a
Undang-undang lengkap dan sempurna
H4b
Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil


F5
Pembentukan negara
H5a
Menyusun perlembagaan negara sebelum mengasaskan kerajaan
H5b
Masyarakat Madinah diikat dengan perjanjian lengkap sebelum bernaung di bawah sebuah pemerintahan


F6
Tanggungjawab masyarakat
H6a
Menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik
H6b
Setiap kaum terikat dengan undang-undang
H6c
Kesemua bangsa mempunyai hak dalam negara Madinah

c) Nyatakan pelaksanaan ciri-ciri Piagam Madinah dalam pentadbiran negara Malaysia. ( 4 markah)

F1
Perlembagaan dipersetujui oleh pelbagai kaum
F2
Digubal sebelum pembentukan negara
F3
Masyarakat terdiri daripada berbilang kaum
F4
Hak perundangan yang sama untuk semua kaum
F5
Hak yang sama sebagai warganegara
F6
Hidup bersatu padu dan mengamalkan sikap toleransi
F7
Kebebasab beragama JAWAB UNTUK JAYA

tss@seafield

No comments:

Post a Comment