Friday, February 24, 2012

UJIAN TOPIKAL TINGKATAN 5

Berikut merupakan jawapan untuk Ujian Topikal :

TINGKATAN 5
Bab 1
SOALAN OBJEKTIF

1
A
11
C
21
A
31
A
2
C
12
B
22
D
32
C
3
C
13
D
23
C
33
B
4
D
14
A
24
B
34
B
5
B
15
D
25
B
35
B
6
B
16
B
26
A
36
C
7
D
17
C
27
D
37
D
8
D
18
B
28
C
38
C
9
D
19
D
29
B
39
A
10
A
20
A
30
D
40
D


SOALAN STRUKTUR

1. a) Dasar sebuah negara meluaskan wilayah pengaruhnya.   (1 markah)
                     Dasar meluaskan kuasa penjajah untuk kepentingan ekonomi, politik dan sosial
                b) i). Beban Orang Putih                                                      (1 markah)
                   ii). Mentamadunkan orang Timur                                     (1 markah)

                c) i). Bahan mentah
                   ii). Pasaran terhadap keluaran industri                              (2 markah)

                d) i). Jarak antara Barat dan Timur semakin pendek
                    ii). Pelayaran selamat dan menjimatkan kos                                (2 markah)

                e) i). Melantik penasihat Barat
                    ii). Sistem raja berperlembagaan diperkenalkan
                   iii). Pemodenan pentadbiran                                                         (3 markah)


2  a) Perasaan cintakan bangsa dan negara / gerakan membebaskan tanah air.
                                                                                                            (1 markah)

                b). i). Memudahkan perhubungan di kalangan nasionalis
                    ii). Kawasan-kawasan terpisah dapat dihubungkan.
                   iii). Pemimpin dapat bertemu untuk membincangkan idea perjuangan.
                                                                                                            (3 markah)

    c)  i). Kesedaran politik
        ii). Kebudayaan dan keagamaan
                   iii). Hak peribumi
                   iv). Taraf hidup                                                                (3 markah)

                d) i). Perjuangan mestilah berorganisasi
                    ii).Pemimpin mestilah berpendidikan
                   iii). Kesepakatan menjamin kejayaan perjuangan             ( 3 markah)

BAB 2
SOALAN OBJEKTIF
1
C
11
D
21
B
31
A
2
B
12
A
22
D
32
D
3
A
13
B
23
C
33
A
4
C
14
D
24
C
34
A
5
C
15
C
25
D
35
C
6
C
16
D
26
A
36
B
7
A
17
D
27
A
37
C
8
A
18
B
28
C
38
D
9
A
19
C
29
D
39
C
10
C
20
A
30
B
40
B

STRUKTUR

 1. a)  Usaha masyarakat tempatan menentang penjajah atau kuasa luar.   
     b)  i. Dasar dan polisi British
         ii. Eksploitasi ekonomi tempatan.
        iii. Pentadbiran British.
        iv. Kesengsaraan penduduk.
         v. Pengaruh pembesar tempatan terjejas.
        vi. Campurtangan British dalam adat orang tempatan
                                                                                      


    c)  i. Menghapuskan sistem perhambaan.
        ii.  Mengenakan cukai membuka tanah.
                                                                                                       
2.  a)  i. Sungai Skrang
         ii. Sungai Rajang.
                                                                                                                                ( 4 markah )
    b)   Kegigihan tidak berputus asa dalam perjuangan.                                  
     ( 2 markah )

    c)   Membakar kampung penduduk tempatan                                                
    (2 markah )

    d)  i. Hilang kuasa memunggut cukai.
        ii. Hilang pengaruh sebagai pembesar tempatan
                                                                                                       ( 2 markah )
3. a)  i. Sheikh Tahir Jalaluddin.
        ii. Syed Sheikh al-Hadi
       iii. Haji Abas Taha
                                                                                                      ( 3 markah )
  
    b)  i. Al- Imam
         ii. Neracha
         iii.Idaran Zaman
                                                                                                     ( 3 markah )

    c)  i.  Kemajuan ekonomi,pendidikan,politik dan sosial.
         ii. Kritik raja dan pembesar yang tidak berperanan memajukan orang Melayu.
         iii. Menyemai sikap mengkritik penjajah di kalangan orang Islam.
                                                                                                      ( 3 markah )
  
     d) Kaum tua                                                                                      
   
 4. a)  i.  Mohammad Eunos Abdullah
          ii.  Tengku Kadir Ali
          iii. Embok Suloh
                                                                                                    ( 3 markah )

     b)  i.  Menggalakkan ahli-ahlinya berkenal-kenal dan bertukar pendapat.
          ii. Menggalakkan perpaduan di antara ahli.
                                                                                                    ( 2 markah)
     c)  Ibrahim Haji Yaakob.         ( 1 markah )
     d)  i.  Persatuan-persatuan negeri.
          ii. Persatuan Melayu Sarawak.
          iii.Persatuan Melayu Muda.
                                                                                                   ( 3 markah )


     e)  Mewujudkan perpaduan orang Melayu,kemajuan pendidikan,menjaga budaya dan maruah bangsa   
          serta menegakkan ajaran Islam.
                                                                                                     ( 1 markah ) SELAMAT MENCUBA

No comments:

Post a Comment