Friday, February 24, 2012

UJIAN TOPIKAL TINGKATAN 4

Pelajar Tingkatan 4 boleh merujuk jawapan untuk ujian topikal seperti berikut. Sila jumpa guru kelas kalau terdapat sebarang kesilapan. Terima Kasih kerana mencuba.


JAWAPAN BAB 1

1
D
11
D
21
A
31
C
2
B
12
C
22
D
32
C
3
A
13
C
23
B
33
D
4
B
14
B
24
B
34
A
5
D
15
C
25
C
35
A
6
D
16
D
26
D
36
C
7
B
17
D
27
D
37
D
8
A
18
C
28
C
38
A
9
C
19
A
29
D
39
C
10
B
20
D
30
C
40
C

STRUKTUR
1 (a)
i)   Golongan yang menguasai upacara agama.
ii)  Kumpulan pentadbir dan ilmuan.
iii) Ahli pakar dalam bidang kesenian.
1(b)
i)  Berlaku pertukaran ilmu pengetahuan.
ii) berlaku pertukaran budaya antara masyarakat.
1c)
i)  Penyimpanan rekod.
ii) Penulisan undang-undang.
1(d)
i)   pusat bandar.
ii)  pusat aktiviti ekonomi.
iii) pusat pertemuan masyarakat.

2(a)
i)  Mengelakkan wujudnya masalah di kalangan masyarakat pelbagai kaum.
ii) Mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat.
2(b)
i)   Perkembangan dalam ilmu matematik.
ii)  Perkembangan dalam ilmu geometri.
iii) Penciptaan kalendar yang berasaskan sistem solar.
2c)
i)  Menghasilkan kereta kuda.
ii) Mencipta kincir air.
2(d)
Mampu menguasai jalan darat dan jalan laut. Dapat berhubung dengan wilayah-wilayahdi India dan kawasan Laut Meditteranean.

3(a)
i)   Sungai Indus yang menyumbangkan sumber air dan tanah yang subur.
ii)  Kebijaksanaan penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar.
iii) Peningkatan hasil pertanian.
3(b)
i)  Pusat pentadbiran dan pusat keagamaan.
ii) Tempat tinggal (kawasan perumahan).
3c)
i)  Bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat dan setiap blok dipisahkan
    dengan rangkaian jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain.
ii)  Setiap Bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang.
iii) Terdapat jalan raya dan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan.
3(d)
i)  Atasan – pendeta dan pedagang.
ii) Bawahan – petani dan buruh.

4(a)
i) Pembinaan terusan di Szechwan.
ii) Teknologi pembajakan.
iii) Penciptaan cangkul dan sabit.
4(b)
Unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan, duit kertas dan barang
perhiasan.
4c)
Yin dan Yang - alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi.
Feng Hsui – falsafah Taoisme yang menekankan hubungan antara manusia dengan alam sekitar secara harmoni.
4(d)
i) Membincangkan selok-belok peperangan.
ii) Cara untuk menangani musuh.

 SEMOGA ANDA BERJAYA

No comments:

Post a Comment