Monday, May 3, 2010

TINGKATAN 4 - BAB 5 SOALAN 3

Kepada pelajar yang disayangi :

Gambar berikut diambil semasa Raptai Anugerah pada 29 April 2010

Berikut merupakan rangka jawapan untuk soalan 3 Modul Intervensi (hijau) :
SOALAN 3 :
Petikan di bawah merupakan ucapan Rasulullah setelah Rasulullah Berjaya membuka kota Makkah dan pembebasan kepada penduduk Quraisy Makkah setelah sifat cermat baginda menjadi kunci kejayaan penyebaran Islam. (ms 134-137)

“Pergilah kamu sekalian, kamu sekarang sudah bebas.”
a)      Nyatakan sebab-sebab pembukaan semula kota Makkah.
i.                     Orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah
ii.                   Tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui bersama
iii.                  Mereka telah membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang memihak kepada Islam
iv.                 Penguasaan Makkah akan memantapkan lagi kerajaan Islam di Madinah
( 2 markah )
b)      Jelaskan strategi pembukaan semula kota Makkah.
i.                     Menyediakan empat pasukan tentera berjumlah 10 000 orang tentera
ii.                   Pasukan diketuai oleh Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah dan Zubair bin a—Awwam
iii.                  Masuk ke kota Makkah melalui empat arah yang berlainan iaitu utara, selatan, barat dan barat daya Makkah
iv.                 Kedatangan tentera Islam ke Makkah sangat dikhuatiri oleh orang Arab Quraisy
v.                   Bapa saudara baginda al-Abbas dan ketua arab Quraisy Abu Sufian telah memeluk Islam sebelum tentera Islam menguasai Makkah.
( 2 markah )
c)       Jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan pembukaan semula Makkah.
i.                     Menyediakan empat pasukan tentera
ii.                   Taktik serangan empat arah yang berlainan iaitu utara, selatan, barat dan barat daya Makkah
iii.                  Orang Quraisy telah dikepung dengan rapi
iv.                 Tentera seramai 10 000 orang
v.                   Semangat ketakwaan
vi.                 Keyakinan tentera Islam
vii.                Penentangan kecil terhadap Khalid bin al-Walid dengan mudah dapat ditewaskan
viii.              Mengumumkan kata-kata berunsurkan pengampunan kepada tawanan
ix.                 Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung
x.                   Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbas menyebabkan orang Quraisy turut memeluk Islam
xi.                 Kepimpinan dan kepahlawanan Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah dan Zubair bin al-Awwam
( 3 markah )

d)      Apakah kepentingan pembukaan semula kota Makkah kepada umat Islam ?
i.                     Kaabah terpelihara daripada unsure-unsur jahiliah
ii.                   Penyembahan berhala dihapuskan dan digantikan dengan Islam
iii.                  Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
iv.                 Kota Makkah dijadikan sebagai kota suci umat Islam
v.                   Menjadi tumpuan umat Islam dari seluruh dunia untuk melakukan ibadat
vi.                 Membuktikan Madinah kukuh di bawah kepimpinan baginda
vii.                Membuka jalan penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab
viii.              Dakwah Islam tersebut secara amanmewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kuat
ix.                 Makkah dijadikan sebuah wilayah Islam
x.                   Sifat pemaaf baginda menjadi kunci kejayaan penyebaran Islam
xi.                 Baginda bertawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi Kaabah
xii.                Baginda berpidato menekankan kepentingan perpaduan kepada umat Islam
( 3 markah )

JAWAB UNTUK JAYA

1 comment: