Saturday, January 26, 2013

Subjek Sejarah wajib lulus SPM 2013

Makluman untuk para ibubapa/penjaga dan murid-murid :

Seperti yang diketahui mulai tahun 2013, mata pelajaran Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran wajib lulus untuk SPM. Kalau gagal sejarah bermakna tidak dapat sijil SPM. Terdapat satu penambahan kertas baru iaitu Kertas 3 (1249/3) yang berbentuk tugasan. (Open Book Test : iaitu murid dibenarkan bawa pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, majalah, akhbar, risalah ke dalam dewan peperiksaan). Berikut merupakan format pentaksiran sejarah SPM 2013 :
( Surat Pekeliling KPM )
Format Pentaksiran Sejarah SPM mulai 2013

Bil
Perkara
Kertas 1 (1249/1)
Kertas 2 (1249/2)
Kertas 3 (1249/3)
1
Jenis Instrumen
Objektif
Subjektif
Tugasan
2
Jenis Item
Aneka Pilihan
Struktur & Esei
Tugasan
3
Bilangan Soalan
40 soalan
Bahagian A (Struktur)
 
4 soalan wajib
40 markah
(10 markah setiap soalan)
 
 
Bahagian B (Esei)
 
7 soalan pilihan
Jawab 3 soalan
60 markah
(20 markah)
1 Tugasan
 
Nota :
 
Tema/tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi Kertas 3.
 
Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan
4
Pemberatan
30%
50%
20%
5
Jumlah Markah
40
100
100
6
Tempoh Ujian
1 jam
2 jam 30 minit
3 jam
7
Konstruk
Mengingati
Memahami
Menganalisis
Mengingati
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Menjana idea
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Menjana idea
Nilai
8
Cakupan Konteks
Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 & 5
9
Aras Kesukaran
Sesuai dengan tahap pembelajaran Sejarah murid di hujung Tingkatan Lima

SALAM IKLAS
PANITIA SEJARAH